Thứ năm, ngày 18 tháng 7 năm 2019

Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng với UML

Ngày đăng: 30/12/2010, 16:51:52PM | Lượt xem: 5,649
Hot!
tag ,

Xin giới thiệu với các bạn một tài liệu rất hữu ích cho các bạn tìm hiểu về vấn đề phân tích thiết kế.

Chi tiết mời bạn download file kèm

Dưới đây là tóm tắt nội dung:

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

1- Dẫn nhập:

1.1- Tính trực quan:

1.2- Mô hình trừu tượng:

1.3- Mô hình hóa trực quan:

2- Mô tả chu trình phát triển phần mềm:

2.1- Software Development – một bài toán phức tạp:

2.2- Chu Trình Phát Triển Phần Mềm (Software Development Life Cycle):

2.3- Các giai đoạn của Chu Trình Phát Triển Phần Mềm:

3- Phương pháp hướng chức năng và phương pháp hướng đối tượng:

3.1- Phương pháp hướng chức năng:

3.2- Phương pháp hướng đối tượng:

4- Ưu điểm của mô hình hướng đối tượng:

4.1- Tính tái sử dụng (Reusable)

4.2- Các giai đoạn của chu trình phát triển phần mềm với mô hình hướng đối tượng:

Phần câu hỏi

Chương 2: NGÔN NGỮ MÔ HÌNH HOÁ THỐNG NHẤT LÀ GÌ

1- Giới thiệu UML:

1.1- Mô hình hóa hệ thống phần mềm.

1.2- Trước khi UML ra đời.

1.3- Sự ra đời của UML.

1.4- UML (Unifield Modeling Language).

1.5- Phương pháp và các ngôn ngữ mô hình hoá.

2- UML trong phân tích thiết kế hệ thống:

3- UML và các giai đoạn phát triển hệ thống:

Phần câu hỏi

Chương 3: KHÁI QUÁT VỀ UML

1- UML và các giai đoạn của chu trình phát triển phần mềm

1.1- Giai đoạn nghiên cứu sơ bộ:

1.2- Giai đoạn phân tích:

1.3- Giai đoạn thiết kế:

1.4- Giai đoạn xây dựng:

1.5- Thử nghiệm:

2- Các thành phần của ngôn ngữ UML

3- Hướng nhìn (View)

3.1- Hướng nhìn Use case (Use case View):

3.2- Hướng nhìn logic (Logical View):

3.3- Hướng nhìn thành phần (Component View):

3.4- Hướng nhìn song song (Concurrency View):

3.5- Hướng nhìn triển khai (Deployment View):

4- Biểu đồ (diagram)

4.1- Biểu đồ Use case (Use Case Diagram):

4.2- Biểu đồ lớp (Class Diagram):

4.3- Biểu đồ đối tượng (Object Diagram):

4.4- Biểu đồ trạng thái (State Diagram):

4.5- Biểu đồ trình tự (Sequence Diagram):

4.6- Biểu đồ cộng tác (Collaboration Diagram):

4.7- Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram):

4.8- Biểu đồ thành phần (Component Diagram):

4.9- Biểu đồ triển khai (Deployment Diagram):

5- Phần tử mô hình (model element)

6- Cơ chế chung (General Mechanism)

6.1- Trang trí (Adornment)

6.2- Ghi chú (Note)

6.3- Đặc tả (Specification)

7- Mở rộng UML

7.1- Khuôn mẫu (Stereotype)

7.2- Giá trị đính kèm (Tagged Value)

7.3- Hạn chế (Constraint)

8- Mô hình hóa với UML

9- Công cụ (Tool)

10- Tóm tắt về UML

Phần Câu hỏi

 

Chương 4: Mô hình hóa USE CASE

1- Giới thiệu Use Case

2- Một số ví dụ Use Case

3- Sự cần thiết phải có Use Case

4- Mô hình hóa Use Case

5- Biểu đồ Use Case

5.1- Hệ thống

5.2- Tác nhân

5.3- Tìm tác nhân

5.4- Biểu diễn tác nhân trong ngôn ngữ UML

5.5- Use Case

5.6- Tìm Use Case

5.7- Ví dụ tìm Use Case:

6- Các biến thể (Variations) trong một Use Case

7- Quan hệ giữa các Use Case

7.1- Quan hệ mở rộng

7.2- Quan hệ sử dụng

7.3- Quan hệ chung nhóm

8- Miêu tả Use Case

9- Thử Use Case

10- Thực hiện các Use Case

11- Tóm tắt về Use Case

Phần câu hỏi

Chương 6: MÔ HÌNH ĐỘNG

1- Sự cần thiết có mô hình động (Dynamic model)

2- Các thành phần của mô hình động

3- Ưu điểm của mô hình động

4- Sự kiện và thông điệp (Event & Message)

4.1- Sự kiện (Event)

4.2- Thông điệp (Message)

5- Biểu đồ tuần tự (Sequence diagram)

6- Biểu đồ cộng tác (Collaboration Diagram)

7- Biểu đồ trạng thái (State Diagram)

7.1- Trạng thái và sự biến đổi trạng thái (State transition)

7.2- Biểu đồ trạng thái

7.3- Nhận biết trạng thái và sự kiện

7.4- Một số lời mách bảo cho việc tạo dựng biểu đồ trạng thái

8- Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)

9- Vòng đời đối tượng (Object lifecycle)

9.1- Vòng đời sinh ra và chết đi

9.2- Vòng đời lặp

10- Xem xét lại mô hình động

10.1- Thẩm vấn biểu đồ trạng thái

10.2- Phối hợp sự kiện

10.3- Bao giờ thì sử dụng biểu đồ nào

10.4- Lớp con và biểu đồ trạng thái

11- Phối hợp mô hình đối tượng và mô hình động

12- Tóm tắt về mô hình động

Phần câu hỏi

 Chia sẻ qua: 
Hot!
Ý kiến bạn đọc

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?

Gallery

image

Maecenas viverra rutrum pulvinar

Maecenas viverra rutrum pulvinar! Aenean vehicula nulla sit amet metus aliquam et malesuada risus aliquet. Vestibulum rhoncus, dolor sit amet venenatis porta, metus purus sagittis nisl, sodales volutpat elit lorem…

Read more

Text Links

Thiết kế logo chuyên nghiệp Insky
DAFABET
W88 w88b.com/dang-ky-tai-khoan-w88
W88
ca do bong da online
Copyright © 2011 - 2012 vietshare.vn by phamkhuong102@gmail.com doanhkisi2315@gmail.com. All rights reserved.